Όλες οι θέσεις εργασίας

https://smartjobhub.arrange-ict.eu/wp-json/wp/v2/job_skills?page=1&per_page=10

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα

https://smartjobhub.arrange-ict.eu/wp-json/wp/v2/eduprogramacqskills?page=1per_page=100

 

  • Πιθανώς οι σελίδες είναι περισσότερες από 1
  • Προτεινώμενη τιμή για την μεταβλητή “per_page”: 100