Условия за ползване на уебсайта

Версия 1.0

Уебсайтът Smart Job Hub – Arrange-ICT, намиращ се на адрес smartjobhub.arrange-ict.eu, е произведение с авторски права, принадлежащо на Техническия университет в София (TuS). Някои функции на Сайта могат да бъдат предмет на допълнителни насоки, условия или правила, които ще бъдат публикувани на Сайта във връзка с такива функции.

Всички такива допълнителни условия, указания и правила са включени чрез позоваване в тези Условия.

Тези Условия за ползване описват правно обвързващите общи условия, които контролират използването на Сайта. С ВЛИЗАНЕ В САЙТА, ВИЕ ПРИЕМАТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ и заявявате, че имате правомощия и капацитет И ОТГОВАРЯТЕ НА тези Условия. ТРЯБВА ДА БЪДЕТЕ НАЙ-МАЛКО НА 18 ГОДИНИ НА ВЪЗРАСТ, ЗА ДА ВЛЗЕЕТЕ САЙТА .АКО НЕ ПРИЕМАТЕ ИЛИ НЕ ОТГОВАРЯТЕ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ,МОЛЯ НЕ ВЛИЗАЙТЕ И / ИЛИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ САЙТА.

Тези условия изискват използването на арбитраж Раздел 10.2 на индивидуална основа за решаване на спорове, а също и ограничаване на средствата за защита, които са на разположение на вас в случай на спор.

Акаунти

Създаване на акаунт. За да използвате Сайта, трябва да стартирате акаунт и да предоставите информация за себе си. Вие гарантирате, че: (а) цялата задължителна информация за регистрация, която изпращате, е достоверна, актуална и точна; (б) ще поддържате точността на такава информация. Можете да изтриете акаунта си по всяко време, като следвате инструкциите на Сайта. Компанията може да спре или прекрати ВАШИЯ АКАУНТ в съгласно Раздела.

Отговорности за АКАУНТА. Вие носите отговорност за запазване на поверителността на данните за вход в профила си и сте изцяло отговорни за всички дейности, които се извършват в рамките на Вашия акаунт. Незабавно уведомете Компанията за всяко неоторизирано използване или подозрение за неоторизирано използване на Вашия акаунт. Фирмата не може и няма да носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от неспазването на горните изисквания.

Достъп до сайта

При спазване на настоящите Общи условия Компанията ви предоставя непрехвърлим, неизключителен, отменяем, ограничен лиценз за достъп до Сайта единствено за ваша лична, нетърговска употреба.

Определени ограничения. Правата, одобрени за вас в тези Условия, са предмет на следните ограничения: (а) няма да продавате, давате под наем, да прехвърляте, преотстъпвате, разпространявате, хоствате или по друг начин да експлоатирате по търговски начин Сайта; (б) нямате право да променяте, да разглобявате, да компилирате или да реверсирате конструкцията на която и да е част от Сайта; (в) не използвайте достъпа си до Сайта, за да създадете подобен или конкурентен уебсайт; и (г) с изключение на изрично посоченото тук, никоя част от Сайта не може да се копира, възпроизвежда, разпространява, преиздава, изтегля, показва, публикува или предава под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, освен ако е посочено друго, всяко бъдещо издание, актуализация или друго допълнение към функционалността на Сайта се подчинява на настоящите Условия. Всички забележки за авторското право и други права на собственост на Сайта трябва да бъдат запазени във всички негови копия.

Компанията си запазва правото да променя, спира или прекратява Сайта със или без предизвестие. Вие приехте, че Компанията няма да носи отговорност пред вас или трета страна за промяна, прекъсване или прекратяване на Сайта или на която и да е част.

Без поддръжка или техническо обслужване. Вие се съгласявате, че Компанията няма да има задължение да ви предоставя поддръжка във връзка със Сайта.

Изключвайки всяко потребителско съдържание, което можете да предоставите, вие знаете, че всички права върху интелектуалната собственост, включително авторски права, патенти, търговски марки и търговски тайни, в Сайта и неговото съдържание са собственост на доставчиците на Компания или Компанията.

Потребителско съдържание

„Потребителско съдържание“ означава някаква и цялата информация и съдържание, които потребителят предоставя на Сайта. Вие носите изключителна отговорност за потребителското си съдържание. Вие носите всички рискове, свързани с използването на вашето Потребителско съдържание. С настоящото удостоверявате, че вашето Потребителско съдържание не нарушава нашата Политика за приемливо използване. Нямате право да представяте или да внушавате на другите, че Вашето Потребителско съдържание по някакъв начин се предоставя, спонсорира или одобрява от Компанията. Компанията не е длъжна да архивира всяко Потребителско съдържание, което публикувате; също така, Вашето Потребителско съдържание може да бъде изтрито по всяко време без предварително уведомление . Вие носите пълна отговорност за създаването на собствени резервни копия на вашето Потребителско съдържание, ако желаете.

С настоящото предоставяте на Компанията необратим, неексклузивен, безвъзмезден и напълно изплатен световен лиценз за възпроизвеждане, разпространение, публично показване и изпълнение, подготовка на производни дейности, включване в други дейности и по друг начин използване на вашия Потребителски контент единствено за целите на включването на вашето Потребителско съдържание в Сайта. По този начин необратимо се отказвате от всякакви претенции и твърдения за морални права по отношение на вашето Потребителско съдържание.

Приемлива политика за използване. Следните условия съставляват нашата „Политика за приемливо използване“: Вие се съгласявате да не използвате Сайта за събиране, качване, предаване, показване или разпространение на потребителско съдържание (I), което нарушава което и да е право на трета страна или каквото и да е интелектуална собственост ; (II) което е противозаконно, затормозяващо, насилствено, измъчващо, заплашително, вредно, инвазивно за неприкосновеността на личния живот, вулгарно, клеветническо, лъжливо, умишлено подвеждащо, търговско либерално, порнографско, нецензурно, явно обидно, насърчава расизма, фанатизма, омразата или физическа вреда от всякакъв вид срещу всяка група или индивид; (III) което е вредно за непълнолетни по някакъв начин; или (IV) което нарушава който и да е закон, наредба, задължения или ограничения, наложени от трета страна.

В допълнение, вие се съгласявате да не: (I) качвате, предавате или разпространявате до или през Сайта всеки софтуер, предназначен да повреди или промени компютърна система или данни; (II) да изпращате през Сайта непоискана или непозволена реклама, рекламни материали, нежелана поща, спам, верижни писма, пирамидни схеми или всяка друга форма на дублиращи се или непоискани съобщения; (III) използвате Сайта за събиране, колекциониране, натрупване или сглобяване на информация или данни относно други потребители без тяхното съгласие; (IV) да се намесва, прекъсва или създава ненужна тежест за сървъри или мрежи, свързани към Сайта, или нарушава разпоредбите, политиките или процедурите на такива мрежи; (V) опит за получаване на неоторизиран достъп до Сайта, независимо дали чрез извличане на парола или други средства; (VI) тормозите или пречите на други потребители да ползват Сайта; или (VII) използвайте софтуер или автоматизирани агенти или скриптове за създаване на множество акаунти на Сайта или за генериране на автоматизирани търсения, заявки или заявки към Сайта.

Ние си запазваме правото да преглеждаме всяко Потребителско съдържание и да разследваме и / или предприемаме подходящи действия срещу вас по наше собствено усмотрение, ако нарушавате Политиката за приемливо използване или друга разпоредба на тези Условия или по друг начин създавате отговорност за нас или всяко друго лице. Такива действия могат да включват премахване или промяна на потребителското Ви съдържание, прекратяване на Вашия акаунт в съответствие с Раздел 8 и / или докладване пред правоприлагащите органи.

Ако предоставите на Компанията каквато и да е обратна връзка или предложения относно Сайта, с настоящото възлагате на Компанията всички права върху такава обратна връзка и се съгласявате, че Компанията има право да използва изцяло тази обратна връзка и свързаната информация по какъвто и начин сметне за подходящ. Компанията ще третира всяка обратна връзка, която предоставяте на Компанията, като неповерителна и непатентована.

Вие се съгласявате да обезщетите и предпазите Компанията и нейните служители и агенти от всякакви искове или искания, направени от трета страна поради или произтичащи от (а) използването на сайта, (б) вашето нарушение на тези Условия, (в) вашето нарушение на приложимите закони или разпоредби или (г) Вашето Потребителско съдържание. Компанията си запазва правото да поеме изключителната защита и контрол върху всеки въпрос, за който сте задължени да ни обезщетите и вие се съгласявате да сътрудничите . Вие се съгласявате да не решавате никакъв въпрос без предварително писмено съгласие на Компанията. Компанията ще положи разумни усилия, за да Ви уведоми за всяка такава претенция, действие или процедура, след като я узнае.

Връзки и реклами на трети страни; Други потребители

Връзки и реклами на трети страни. Сайтът може да съдържа връзки към уебсайтове и услуги на трети страни и / или да показва реклами за трети страни. Такива връзки и реклами на трети страни не са под контрола на Дружеството и Компанията не носи отговорност за връзки и реклами на трети страни. Компанията предоставя достъп до тези връзки и реклами на трети страни само като удобство за вас и не преглежда, одобрява, следи, гарантира или не представя никакви данни по отношение на връзки и реклами на трети страни. Използвате всички връзки и реклами на трети страни на свой риск и трябва да прилагате подходящо ниво на предпазливост и дискретност при това. Когато кликнете върху някоя от връзките и рекламите на трети страни, се прилагат условията и правилата на третата страна, включително практиките за поверителност и събиране на данни на трета страна.

Други потребители. Всеки потребител на Сайта е единствено отговорен за всяко свое собствено Потребителско съдържание. Тъй като ние не контролираме Потребителското съдържание, вие потвърждавате и се съгласявате, че не носим отговорност за никое Потребителско съдържание, независимо дали сте предоставени от вас или от други. Вие се съгласявате, че Компанията няма да носи отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на такива взаимодействия. Ако има спор между вас и всеки потребител на Сайта, ние нямаме задължение да се включваме.

С настоящото освобождавате завинаги Дружеството и нашите ръководители, служители, агенти, правоприемниците и упълномощените от нас и с настоящото се отказвате и отстъпвате всеки спор от миналото, настоящето и бъдещето, искане, спор, претенции , право, задължение, отговорност, действие и причина за действие от всякакъв вид и характер, възникнали пряко или косвено от или свързани пряко или косвено със Сайта. Ако сте жител на Калифорния, вие се отказвате от раздел 1542 на Гражданския закон на Калифорния във връзка с гореизложеното, който гласи: „общото освобождаване не се разпростира върху вземанията, които кредиторът не знае или не подозира, че съществуват в негова полза при време на изпълнение на освобождаването, което, ако е известно от него или нея, трябва да повлияе съществено на неговото уреждане с длъжника. “

Бисквитки и уеб маяци. Както всеки друг уебсайт, Името на уебсайта използва „бисквитки “. Тези бисквитки се използват за съхраняване на информация, включително предпочитанията на посетителите, и страниците на уебсайта, до които посетителят е имал достъп или е посетил. Информацията се използва за оптимизиране на опита на потребителите чрез персонализиране на съдържанието на нашата уеб страница въз основа на типа на браузъра на посетителите и / или друга информация.

Google бисквитка DoubleClick DART. Google е един от доставчиците на трети страни на нашия сайт. Освен това използва бисквитки, известни като DART бисквитки, за да показва реклами на посетителите на нашия сайт въз основа на посещението им на www.website.com и други сайтове в интернет. Посетителите обаче могат да решат да откажат използването на DART бисквитки, като посетят Декларацията за поверителност на рекламата и съдържателната мрежа на следния URL адрес – https://policies.google.com/technologies/ads

OНашите рекламни партньори. Някои от рекламодателите на нашия сайт могат да използват бисквитки и уеб маяци. Нашите рекламни партньори са изброени по-долу. Всеки от нашите рекламни партньори има своя Политика за поверителност за своите политики относно потребителските данни. За по-лесен достъп, ние даваме линка към техните Политики за поверителност по-долу.

Google

https://policies.google.com/technologies/ads

Условия за ползване

Сайтът се предоставя на принципа „както е” и „както е възможно”, а компанията и нашите доставчици изрично отказват всякакви гаранции и условия от всякакъв вид, независимо дали са изрични, подразбиращи се или законови, включително всички гаранции или условия на продаваемост , годност за определена цел, заглавие, точност или неспазване. Ние и нашите доставчици не гарантираме, че сайтът ще отговаря на вашите изисквания, ще бъде достъпен непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки или ще бъде точен, надежден, без вируси или друг вреден код, пълен, легален или безопасен. Ако приложимото законодателство изисква някакви гаранции по отношение на сайта, всички такива гаранции са ограничени в срок от деветдесет (90) дни от датата на първата употреба.

Някои юрисдикции не позволяват изключването на подразбиращи се гаранции, така че горното изключване може да не е приложимо за вас. Някои юрисдикции не позволяват ограничения за продължителността на подразбиращата се гаранция, така че горното ограничение може да не е приложимо за вас.

Ограничение на отговорността

Дружеството или нашите доставчици не носят отговорност пред вас или трета страна за загубени печалби, загубени данни, разходи за закупуване на заместващи продукти или всякакви косвени, последващи, примерни, случайни, специални или наказателни щети, произтичащи от или свързани с тези условия или използването на или неспособност да използвате сайта, дори ако компанията е била информирана за възможността за такива щети. Достъпът до и използването на сайта е по ваша собствена преценка и риск и вие ще носите пълна отговорност за щети на вашето устройство или компютърна система или загуба на данни, произтичащи от това.

Доколкото е разрешено от закона, независимо от каквото и да е противното, съдържащо се тук, нашата отговорност към вас за щети, произтичащи от или свързани с това споразумение, по всяко време ще бъде ограничена до максимум петдесет щатски долара (50 ). Наличието на повече от една претенция няма да увеличи тази граница. Вие се съгласявате, че нашите доставчици няма да носят никаква отговорност, произтичаща от или свързани с това споразумение.

Някои юрисдикции не позволяват ограничаване или изключване на отговорност за случайни или последващи вреди, така че горното ограничение или изключване може да не е приложимо за вас.

Срок и прекратяване. При спазване на този раздел, тези Условия ще бъдат в сила докато използвате Сайта. Можем да спрем или прекратим Вашите права за използване на Сайта по всяко време по каквато и да е причина по наша собствена преценка, включително за каквото и да е използване на Сайта в нарушение на тези Условия. След прекратяване на вашите права съгласно тези Условия, Вашият акаунт и правото на достъп и използване на Сайта ще бъдат прекратени незабавно. Разбирате, че всяко прекратяване на Вашия акаунт може да включва изтриване на потребителското Ви съдържание, свързано с Вашия акаунт, от нашите бази данни на живо. Компанията няма да носи каквато и да е отговорност към вас за прекратяване на вашите права съгласно тези Условия. Дори след като вашите права по тези условия бъдат прекратени, следните разпоредби на тези условия ще останат в сила: раздели 2 до 2.5, раздел 3 и раздели 4 до 10.

Политика за авторско право

Компанията уважава интелектуалната собственост на другите и моли потребителите на нашия Сайт да направят същото. Във връзка с нашия Сайт ние приехме и приложихме политика, зачитаща закона за авторското право, която предвижда премахването на всички нарушаващи материали и за изключването на потребители на нашия уебсайт, които са многократни нарушители на правата върху интелектуалната собственост, включително авторските права. Ако смятате, че някой от нашите потребители, чрез използването на нашия сайт, незаконно нарушава авторските права в дадено произведение и желаете да премахнете материалите, за които се твърди, че са в нарушение, следната информация под формата на писмено уведомление (съгласно до 17 USC § 512 (c)) трябва да бъдат предоставени на нашия определен агент по авторско право:

физически или електронен подпис;
идентификация на авторските произведения или произведения, за които твърдите, че са нарушени;
идентифициране на материала на нашите услуги, за които твърдите, че е в нарушение и че искате от нас да премахнем;
достатъчно информация, която да ни позволи да намерим такъв материал;
вашия адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща;
изявление, че имате добросъвестно убеждение, че използването на спорния материал не е разрешено от собственика на авторските права, неговия агент или съгласно закона;
изявление, че информацията в известието е точна и под санкция на лъжесвидетелстване, че вие сте или притежателят на авторските права, за които се твърди, че са нарушени, или че сте упълномощени да действате от името на собственика на авторските права.

Моля, обърнете внимание, че съгласно 17 U.S.C. § 512 (е), всяко погрешно представяне на съществен факт в писмено известие автоматично подлага жалбоподателката на отговорност за всички щети, разходи и адвокатски хонорари, направени от нас във връзка с писменото уведомление и твърдението за нарушаване на авторски права.

Общи

Тези Условия подлежат на периодично преразглеждане и ако направим съществени промени, ще ви уведомим, като ви изпратим имейл до последния имейл адрес, който сте ни предоставили и / или чрез видно публикуване на известие за промените в нашия сайт. Вие носите отговорност за предоставяне на най-актуалния ви имейл адрес. В случай, че последният имейл адрес, който сте ни предоставили, не е валиден, нашето изпращане на електронната поща, съдържащо такова известие, все пак ще представлява ефективно известие за промените, описани в известието. Всякакви промени в тези Условия ще бъдат в сила най-рано от тридесет (30) календарни дни след изпращането на известие по електронната поща до вас или тридесет (30) календарни дни след публикуването на известие за промените в нашия Сайт. Тези промени ще влязат в сила незабавно за нови потребители на нашия Сайт. Непрекъснатото използване на нашия Сайт след известие за такива промени показва вашето потвърждение за такива промени и съгласието да бъде обвързано с условията и условията на такива промени. Решаване на спорове. Моля, прочетете внимателно това Арбитражно споразумение. Той е част от договора Ви с Компанията и засяга Вашите права. Той съдържа процедури за ЗАДЪЛЖИТЕЛEН АРБИТРAЖ

Приложимост на Арбитражното споразумение. Всички искове и спорове във връзка с Условията или използването на който и да е продукт или услуга, предоставени от Дружеството, които не могат да бъдат решавани неофициално или в малък иск, се решават чрез задължителен арбитраж на индивидуална основа при условията на това Арбитражно споразумение. Освен ако не е уговорено друго, всички арбитражни производства се водят на английски език. Това Арбитражно споразумение се отнася за Вас и Дружеството, както и за всички дъщерни дружества, филиали, агенти, служители, предшественици в интерес, правоприемници и възлагания, както и всички оторизирани или неоторизирани потребители или бенефициенти на услуги или стоки, предоставени съгласно Условията.

Изискване за известие и неформално разрешаване на спорове. Преди всяка от страните да поиска арбитраж, страната първо трябва да изпрати на другата страна писмено известие за спор, описващо естеството и основата на иска или спора и исканото обезщетение. Известие до Компанията трябва да бъде изпратено на: Адрес на компанията. След получаване на известието, Вие и Дружеството може да опитате да разрешите искането или да оспорите неофициално. Ако вие и Дружеството не разрешите искането или спора в рамките на тридесет (30) дни след получаване на известието, всяка от страните може да започне арбитражна процедура. Сумата на всяка оферта за сетълмент, направена от която и да е от страните, не може да бъде разкрита пред арбитъра, докато арбитърът не определи сумата на решението, на която всяка от страните има право.

Арбитражни правила. Арбитражът се инициира чрез Американската арбитражна асоциация, утвърден доставчик на алтернативно разрешаване на спорове, който предлага арбитраж, както е посочено в този раздел. Ако AAA не е на разположение за арбитраж, страните се споразумяват да изберат алтернативен доставчик на AАА. Правилата на Доставчика на ААА уреждат всички аспекти на арбитража, освен доколкото тези правила противоречат на Условията. Правилата за арбитраж на потребителите на AAA, уреждащи арбитража, са достъпни онлайн на адрес adr.org или чрез обаждане на ААА на 1-800-778-7879. Арбитражът се води от един неутрален арбитър. Всякакви искове или спорове, при които общата сума на търсената награда е по-малка от десет хиляди долара в САЩ (10 000,00 щатски долара), могат да бъдат решени чрез обвързващ арбитраж, който не се явява на явление, по избор на страната, която иска помощ. За искове или спорове, при които общата сума на търсената присъда е десет хиляди щатски долара (10 000,00 щатски долара) или повече, правото на съдебно заседание ще се определя от Арбитражните правила. Всяко изслушване ще се проведе на място в рамките на 100 мили от вашето местожителство, освен ако не пребивавате извън Съединените щати и освен ако страните не се договорят друго. Ако пребивавате извън САЩ, арбитърът информира страните разумно за датата, часа и мястото на всяко устно изслушване. Всяко решение по решението, постановено от арбитъра, може да бъде вписано във всеки компетентен съд. Ако арбитърът ви отпусне награда, която е по-голяма от последната оферта за сетълмент, която Дружеството ви е направила преди започването на арбитраж, Дружеството ще ви изплати по-голямата част от наградата или $ 2500,00. Всяка страна поема собствените си разходи и плащания, произтичащи от арбитража, и плаща равен дял от таксите и разходите на Доставчика на АРС.

Допълнителни правила за арбитраж, основан на неприсъствие. Ако е избран арбитраж, основан на неявяване, арбитражът се провежда по телефон, онлайн и / или се основава единствено на писмени изявления; конкретният начин се избира от страната, която инициира арбитража. Арбитражът не включва никакво лично присъствие на страните или свидетелите, освен ако страните не са договорени друго.

Ограничения във времето. Ако вие или Дружеството преследвате арбитраж, арбитражният иск трябва да бъде иницииран и / или поискан в рамките на давността и в рамките на всеки срок, наложен съгласно Правилата на AAA за съответния иск.

Правомощия на арбитъра. Ако арбитражът бъде иницииран, арбитърът ще реши правата и задълженията на вас и Дружеството, като спорът няма да бъде консолидиран с други въпроси или ще се присъедини към други дела или страни. Арбитърът има право да предоставя молби, с които се отхвърля изцяло или частично всяко искане. Арбитърът има право да присъжда парични щети и да предоставя всякакви непарични средства за защита или обезщетение, достъпни за физическо лице съгласно приложимото законодателство, правилата на AAA и условията. Арбитърът издава писмено решение и изявление за решение, в което описва основните констатации и заключения, на които се основава решението. Арбитърът има същите правомощия да постановява облекчения поотделно, както би имал съдия в съда. Решението на арбитъра е окончателно и обвързващо за Вас и Дружеството.

Отказ от съдебния процес. С настоящото страните се отказват от своите конституционни и ЗАКОННИ ПРАВА да отидат в съда и да има дело ПРЕД съдия или съдебен състав, вместо това да изберат, че всички искове и спорове ще бъдат решавани чрез арбитраж съгласно това Арбитражно споразумение. Арбитражните процедури обикновено са по-ограничени, по-ефективни и по-евтини от правилата, приложими в съда и подлежат на много ограничен контрол от съда. В случай, че между вас и Дружеството в който и да е щат или федерален съд трябва да възникне някакъв съдебен процес по иск за освобождаване или налагане на арбитражно решение или по друг начин, Вие и Компанията се отказвате от всички права за съдебен процес , вместо избирането че спорът да бъде решен от съдия.

Отказ от клас или консолидирани действия. Всички искове и спорове в обхвата на това арбитражно споразумение трябва да бъдат арбитражни или съдопроизводствени на индивидуална основа, а не на класова основа, а исковете на повече от един клиент или потребител не могат да бъдат арбитражни или спорни съвместно или консолидирани с тези на всеки друг клиент или потребител.

Поверителност. Всички аспекти на арбитражната процедура са строго поверителни. Страните се споразумяват да запазят поверителност, освен ако законът не изисква друго. Настоящият параграф не пречи на дадена страна да представи пред съд всяка информация, необходима за прилагане на настоящото споразумение, за налагане на арбитражно решение или за искане на обезщетение.

Делимост. Ако някоя част или части от това Арбитражно споразумение се установи, че законът е недействителен или неприложим от компетентния съд, тогава тази конкретна част или части няма сила и действие и се разделя, а останалата част от Споразумението продължава да е в пълна сила и ефект.

Право на отказ. Страната, срещу която е предявен искът, може да се откаже от всички права и ограничения, посочени в това Арбитражно споразумение. Този отказ не може да се откаже или да засегне друга част от настоящото арбитражно споразумение.

Оцеляване на споразумението. Това Арбитражно споразумение ще оцелее след прекратяването на отношенията Ви с Дружеството.

Съд за малки искове Независимо от посоченото по-горе, вие или Дружеството можете да заведете индивидуален иск в съда за малки искове.

Спешна помощ за справедливост. Освен гореизброеното, всяка от страните може да поиска спешно справедливо облекчение пред щат или федерален съд, за да запази статуквото в очакване на арбитраж. Искането за временни мерки не се счита за отказ от каквито и да било други права или задължения съгласно настоящото Арбитражно споразумение.

Исковете не подлежат на арбитраж. Независимо от горното, исковете за клевета, нарушаване на Закона за компютърни измами и злоупотреби, както и за нарушаване или присвояване на патенти, авторски права, търговска марка или търговска тайна на другата страна не подлежат на това Арбитражно споразумение.

При всички обстоятелства, при които горепосоченото арбитражно споразумение позволява на страните да водят спорове в съда, страните се споразумяват да се подчинят на личната юрисдикция на съдилищата, разположени в Netherlands County, California, за такива цели.

Сайтът може да бъде подчинен на американските закони за контрол на износа и може да бъде подложен на разпоредби за износ или внос в други страни. Вие се съгласявате да не експортирате, реекспортирате или прехвърляте, пряко или косвено, всички технически данни от САЩ, придобити от компанията, или други продукти, използващи такива данни, в нарушение на законите или разпоредбите за износ на САЩ.

Компанията се намира на адреса в раздел 10.8.

Електронни комуникации. Комуникациите между вас и Компанията използват електронни средства, независимо дали използвате Сайта или ни изпращате имейли или дали Компанията публикува известия на Сайта или комуникира с вас по имейл. За договорни цели вие се съгласявате да получавате съобщения от Компанията в електронна форма; и (б) се съгласявате, че всички условия, споразумения, известия, оповестявания и други съобщения, които Дружеството ви предоставя по електронен път, отговарят на всички правни задължения, които биха изпълнили такива съобщения, ако бяха на хартиен носител.

Пълни Условия. Тези Условия представляват цялото споразумение между вас и нас относно използването на Сайта. Нашата неизпълнение или налагане на някакво право или разпоредба на настоящите Условия не действа като отказ от такова право или разпоредба. Заглавията на секциите в тези Условия са само за удобство и нямат правно или договорно действие. Думата “включително” означава “включително без ограничение”. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия се счита за невалидна или неприложима, останалите разпоредби на тези Условия ще бъдат непроменени и невалидната или неприложима разпоредба ще се счита за изменена, така че да е валидна и приложима в максималната степен, разрешена от закона. Отношенията ви с Компанията са отношения на независим изпълнител и никоя от страните не е представител или партньор на другата. Тези Условия и вашите права и задължения тук не могат да бъдат възлагани на подизпълнител, делегирани или прехвърлени по друг начин от вас без предварително писмено съгласие на Дружеството и всеки опит за възлагане на подизпълнител, делегиране или прехвърляне в нарушение на гореизложеното ще бъде нищожен. Компанията може свободно да възлага тези Условия. Условията, са задължителни за правоприемниците.

Авторски права / Информация за търговски марки Copyright ©. Всички права запазени. Всички търговски марки, лога и марки за услуги, показани на Сайта, са наша собственост или собственост на други трети страни. Не е позволено да използвате тези Марки без нашето предварително писмено съгласие или съгласието на такава трета страна, която може да притежава Марките.

Информация за връзка

Адрес: булевард „Свети Климент Охридски” 8, 1756 Студентски Комплекс, София, България

Имейл: valerim@tu-sofia.bg