1. Добре дошли в Arrange-ICT

Те са общи условия, които са очевидни и се представят за ARRANGE-ICT, намиращ се на https://smartjobhub.arrange-ict.eu.

Достъпвайки до този уебсайт, ние приемаме, че сте съгласни с тези общи условия. Не продължавайте да използвате Името на уебсайта, ако не сте съгласни да приемете всички условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се прилага към настоящите Общи условия, Декларация за поверителност и известие за отказ от отговорност и всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Вашето“ се отнася за вас, лицето, което влиза в този уебсайт и отговаря на условията на компанията. „Компанията“, „Ние“, „Ние“, „Нашите“ и „Нас“ се отнася до нашата компания. „Страна“, „Страни“ или „Нас“ се отнася както за Клиента, така и за самите нас. Всички условия се отнасят до офертата, приемането и обмислянето на плащането, необходими за извършване на процеса на нашето съдействие с Клиента по най-подходящия начин с изричната цел за задоволяване нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на заявените от компанията услуги, в съответствие с и при спазване на действащото право на Нидерландия. Всяка употреба на горната терминология или други думи в единствено число, множествено число, главни букви и / или той или те, се приемат като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се към същото.

2. Бисквитки

Ние използваме бисквитки. Достъпвайки Името на уебсайта, вие се съгласихте да използвате бисквитки в съгласие с Политиката за поверителност на Името на компанията.

Повечето интерактивни уебсайтове използват бисквитки, за да могат да извлекат данните на потребителя за всяко посещение. Бисквитките се използват от нашия уебсайт, за да позволят функционалността на определени области, да улеснят хората, посещаващи нашия уебсайт. Някои от нашите рекламни партньори също могат да използват бисквитки.

3. Лиценз

Освен ако не е посочено друго, Arrange-ICT и / или неговите лицензодатели притежават правата върху интелектуалната собственост за всички материали на Името на уебсайта. Всички права на интелектуалната собственост са запазени. Можете да получите достъп до това от Име на уебсайта за ваша лична употреба, подложени на ограничения, определени в настоящите общи условия.

Не трябва:

Да публикувате материал от Име на уебсайта
Да продавате, наемате или подлицензирате материали от Името на уебсайта
Да възпроизвеждате, дублирате или копирате материал от Името на уебсайта
Да преразпределяте съдържание от Името на уебсайта

Настоящото споразумение започва от датата на него.

Части от този уебсайт предлагат на потребителите възможност да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. Името на компанията не филтрира, редактира, публикува или преглежда коментари преди присъствието им в уебсайта. Коментарите не отразяват вижданията и мненията на Името на компанията, нейните агенти и / или свързани с нея. Коментарите отразяват възгледите и мненията на лицето, което публикува своите възгледи и мнения. До степента, разрешена от приложимите закони, Името на компанията не носи отговорност за коментарите или за каквато и да е отговорност, щети или разходи, причинени и / или понесени в резултат на каквото и да е използване и / или публикуване и / или поява на коментарите за този уебсайт.

Arrange-ICT си запазва правото да наблюдава всички коментари и да премахва всички коментари, които могат да се считат за неподходящи, обидни или причиняват нарушение на настоящите Общи условия.

Вие гарантирате и потвурждавате, че:

 • Имате право да публикувате коментарите на нашия уебсайт и имате всички необходими лицензи и съгласие за това;
 • Коментарите не нарушават никакви права върху интелектуална собственост, включително без ограничение авторско право, патент или търговска марка на трета страна;
 • Коментарите не съдържат клеветнически, обидни, непристойни или други незаконни материали, които представляват нахлуване в личния живот
 • Коментарите няма да се използват за привличане или популяризиране на бизнес или обичай или представяне на търговски дейности или незаконна дейност.

С настоящото предоставяте на Arrange-ICT неесклузивен лиценз за използване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други да използват, възпроизвеждат и редактират всеки ваш коментар във всякакви форми и формати или медии.

4. Хипервръзка към нашето съдържание

Следните организации могат да направят връзка към нашия уебсайт без предварително писмено одобрение:

Правителствени агенции;
Търсачки;
Организации ,свързани с Новините;
Дистрибуторите на онлайн директории могат да свързват нашия уебсайт по същия начин, както хипервръзката към уебсайтовете на други регистрирани фирми;
Акредитирани бизнеси в цялата система, освен да търсят организации с нестопанска цел, търговски центрове за благотворителни организации и групи за набиране на средства за благотворителност, които може да не са хипервръзки към нашия уеб сайт.

Тези организации могат да препращат към нашата начална страница, към публикации или друга информация за уебсайта, стига връзката: (a) по никакъв начин не е измамна; б) не предполага фалшиво спонсорство, одобрение на свързващата страна и нейните продукти и / или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Можем да разгледаме и одобрим други заявки за връзка от следните видове организации:

общоизвестни потребителски и / или бизнес източници на информация;
сайтове на общността dot.com;
асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации;
онлайн дистрибутори на директории;
интернет портали;
счетоводни, правни и консултантски фирми;
образователни институции и търговски сдружения.

Ще одобрим заявките за връзка от тези организации, ако решим, че: (а) връзката не би ни накарала да изглеждаме неблагоприятно към себе си или към нашия акредитиран бизнес; (б) организацията няма отрицателни записи при нас; в) ползата за нас от видимостта на хипервръзката компенсира липсата на Име на компанията; и (г) връзката е в контекста на обща информация за ресурсите.

Тези организации могат да препращат към нашата начална страница, стига връзката: (а) по никакъв начин не е измамна; б) не предполага фалшиво спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Ако сте една от организациите, изброени в параграф 2 по-горе и се интересувате от връзка с нашия уебсайт, трябва да ни уведомите, като изпратите имейл до Името на компанията. Моля, включете вашето име, името на вашата организация, информация за връзка, както и URL адреса на вашия сайт, списък на всички URL адреси, от които възнамерявате да свържете нашия уебсайт, и списък на URL адресите на нашия сайт, към който искате да връзка. Изчакайте 2-3 седмици за отговор.

Одобрените организации могат да имат хипервръзка към нашия уебсайт, както следва:

 • Чрез използването на нашето корпоративно име; или
 • Чрез използване на единния локатор за ресурси, към който е свързан; или
 • Чрез използването на всяко друго описание на нашия уебсайт е свързано с това има смисъл в контекста и формата на съдържанието на сайта на свързващата страна.

Няма да се използва логото на името на компанията или други произведения на изкуството за свързване при отсъствие на лицензионно споразумение за запазена марка.

5. iFrames

Без предварително одобрение и писмено разрешение нямате право да създавате рамки около нашите уеб страници, които променят по никакъв начин визуалното представяне или външния вид на нашия уебсайт.

6. Отговорност за съдържанието

Ние не носим отговорност за съдържание, което се появява на вашия уебсайт. Вие се съгласявате да ни защитавате срещу всички претенции, които възникват на вашия уебсайт. В никакъв уебсайт не трябва да се появяват връзки , които могат да се тълкуват като лъжливи, нецензурни или престъпни или които нарушават или се застъпват за нарушаване или друго нарушение на правата на трети страни.

7. Запазване на правата

Ние си запазваме правото да поискаме да премахнете всички връзки или всяка конкретна връзка към нашия уебсайт. Вие приемате незабавно да премахнете всички връзки към нашия уебсайт при поискване. Ние също така си запазваме правото да изменяме тези общи условия и правилата за свързване по всяко време. Постоянно свързвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани и следвате тези обвързващи условия и условия.

8. Премахване на връзки от нашия уебсайт

Ако намерите някаква връзка на нашия уебсайт, която е обидна по някаква причина, можете да се свържете и да ни уведомите всеки момент. Ще разгледаме молбите за премахване на връзки, но не сме задължени към това да ви отговорим директно.

Ние не гарантираме, че информацията на този уебсайт е вярна, не гарантираме нейната пълнота или точност; нито обещаваме да гарантираме, че уебсайтът остава на разположение или че материалите на уебсайта се актуализират.

9. Отказ от отговорност

Доколкото е разрешено от приложимото законодателство, ние изключваме всички представителства, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и използването на този уебсайт.

 • ограничете или изключете нашата или вашата отговорност за смърт или нараняване;
 • ограничете или изключете нашата или вашата отговорност за измама или измамно невярно представяне;
 • ограничете някое от нашите или вашите задължения по някакъв начин, който не е разрешен съгласно приложимото законодателство;
 • изключете всички наши или ваши задължения, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.

Ограниченията и забраните на отговорност, определени в този раздел и на други места в този отказ от отговорност: а) са предмет на предходния параграф; и (б) урежда всички задължения, произтичащи от отказа от отговорност, включително задължения, възникнали в договор, деликт и нарушаване на законово задължение.

Докато уебсайтът и информацията и услугите на него се предоставят безплатно, ние няма да носим отговорност за загуби или щети от какъвто и да е характер.