ARRANGE-ICT

За повече подробности за проекта ARRANGE-ICT можете да се свържете по пощата с ръководителя на проекта Валери Младенов valerim@tu-sofia.bg

За повече подробности относно наличните национални агенции по програма Еразъм +, моля, консултирайте се на следната страница:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact

Social media

Контакт


FAQs

Вие сте само на 3 клика. Запишете се, изберете уменията, които търсите, разгледайте предлаганите образователни програми, кандидатствайте.

Вие сте само на 3 клика. Запишете се, публикувайте офертите си за работа и изчакайте.

Моля, посетете https://smartjobhub.arrange-ict.eu/forum/.

Да, можете да използвате формата по-долу, за да предложите ново умение.

Вие сте само на 3 клика. Запишете се, изберете вашите умения, разгледайте предлаганите работни места, кандидатствайте.

Въз основа на GPPR данните се анонимизират, пазят в тайна и няма да получавате никакви спам съобщения от тази платформа.

Load More