ARRANGE-ICT

ARRANGE-ICT е фокусиран върху идентифициране и записване на развитието на мегатрендата, за да помогне на ВУЗ-овете да следват бързите темпове на развиващите се индустрии. Основният приоритет на ARRANGE-ICT е да подобри качеството и уместността на знанията и уменията на студентите, тъй като проектът има за цел да подпомогне висшите учебни заведения (ВУЗ) а) да идентифицират спешните технологични предизвикателства и нужди от висококвалифициран персонал б) да обучат висококвалифицирани студенти по специфични теми за ИКТ, основани на уменията, необходими на пазара на труда в) да насърчават откритите връзки между университетите и индустрията, повишавайки значимостта на висшето образование чрез подкрепа на нови програми за стаж, базирани на ИКТ, общ надзор над PhD студентите от ВУЗ-овете и индустрията и общ надзор на бакалавърски и магистърски тези от малки и средни предприятия, на пазара и в промишлеността.

ARRANGE-ICT подкрепя иновациите и креативността чрез партньорства и между- и транс дисциплинарни подходи и засилва ролята на висшето образование в региона чрез а) подчертаване на нови, авангардни технологии, определени от иноваторите на пазара б) подкрепа на отворените образователни и учебни ресурси.

Гореспоменатите приоритети ще бъдат постигнати чрез следните действия:

Създаване на отворен интелигентен център за работа, който да предвиди необходимите умения, да определи нови възможности за работа и нови тенденции (пригодност за заетост) в областта на ИКТ под егидата на Зоните на иновации в Гърция и Кипър
Адаптирането на нови образователни инструменти и събирането на учебни ресурси, които ще се обработват и разпространяват в посока модернизиране на учебните програми и препоръката на нови учебни програми за кратък курс Digital Ed сертификати към ВУЗ
Популяризирането на бизнес възможности чрез онлайн системата „Smart Job Hub“ между университети и индустрия чрез наемане на завършващи студенти в контекста на бакалавърската и магистърската им теза. Студентите ще могат да работят в помещенията на партньорите в бранша до завършване на тезата си.

Организацията на тематични bootcamps за ИКТ, специфични за обучаване на умения за справяне с регистрирани пропуски в уменията, записани от Smart Job Hub
Да се предложат препоръки за политики относно механизмите за възнаграждение, които могат да мотивират по-традиционната индустрия / бизнес и университети към отворена, предприемаческа култура.

If you have any questions please feel free to contact us.