Smart Job Hub

Trends and skills in ICT

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ НАС

Компании

Представители (например HR персонал, мениджъри) на компании (стартиращи фирми, малки и средни предприятия, големи компании), които искат да публикуват обяви за работа за позиции, които изискват ИКТ умения / компетенции.

Индивиди

Завършилите, млади професионалисти, или всеки търсещ работа за ИКТ ориентирани позиции, които искат да публикуват своите биографична информация и ИКТ умения.

Академия

Служители на ВУЗ, учени, изследователи, обучители в областта на ИКТ, които искат да обявят различни видове образователни програми за придобиване на ИКТ умения.

Най-често срещани умения, предоставяни от образователни програми

Предложение за работа? Търсене на работа? Учене през целия живот?Регистрирайте се за ARRANGE ICT